Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§5. BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLÂLİNDE ORTAYA ÇIKAN ZARARLARA İLİŞKİN TAZMİNAT HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

BK m. 75- (D. Yargılama II. Tazminat hükmünün değiştirilmesi) Bedensel zararın kapsamı,…

C. BİR MADDİ ZARAR KALEMİ OLARAK YAŞAM
I. GENEL OLARAK