Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


5. Eşyaya Gelen Zararlarda Zarar Görenin Kusuru

5.84

Eşyaya gelen zararlar bakımından da zarar görenin kusuru önemli bir tazminattan indirim nedenidir. Zarar görenin kusuru bu durumda da birlikte kusur ya da zararı arttırmama külfeti olarak ortaya çıkabilir.

5.85

Birlikte kusur: Zarar görenin eşyaya gelen zararın doğumuna ne gibi bir katkısı olabileceği düşünülebilir. Yargıtay’ın bir kararına konu olmuş olayda bir şirket, komşu alanda kömür ticareti yapan bir şirketin eleme ve depolama faaliyetleri sırasında oluşan tozların uçuşarak ürettiği kablolara zarar verdiği iddiası ile tazminat talebinde bulunmuştur(225). Kararda dava-Sayfa 534cı şirketin tacir olmasına ve basiretli davranma yükümüne de vurgu yapılarak, hassas bir imalat yapıldığı için dışarıdan gelebilecek etkilere karşı önlem alınması gerektiğine, bunun yapılmamasının birlikte kusur teşkil edeceğine hükmedilmiştir. Zarar görenin haksız fiil gerçekleşmeden önlem alabilme imkânından ancak böyle bir somut durumda bahsedilebilir. Zarar gören ancak somut olarak öngördüğü veya öngörmesi beklenen zarar tehlikelerine karşı önlem alabilir. Yoksa haksız fiil sorumluluğunda zarar görenden soyut tehlikelere karşı önlem alması beklenmemelidir. Örneğin bir kişi arabasını sokakta park ederken, bir binadan düşen ağır cismin arabasına zarar vereceğini öngöremez. Ancak arabasını uyarılara rağmen bir inşaat alanının önüne park etmişse ondan bu konuda temkinli davranması beklenebilir; arabasına inşaat nedeniyle zarar gelirse onun da birlikte kusuru dikkate alınacaktır.

4. Tedaviyi Ret Hakkı ve Zarar Görenin Kusuru
6. İdarenin Sorumluluğu ve Zarar Görenin Kusuru