Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


5. Eşyaya Gelen Zararlarda Zarar Görenin Kusuru

5.84

Eşyaya gelen zararlar bakımından da zarar görenin kusuru önemli bir tazminattan indirim…

4. Tedaviyi Ret Hakkı ve Zarar Görenin Kusuru
6. İdarenin Sorumluluğu ve Zarar Görenin Kusuru