Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 36

5. Makro Ekonomik Fayda İşlevi

Reklamların bireylere sağladığı münferit faydalar yanında topluma sağladığı faydalar…

4. Rekabeti Destekleme İşlevi
II. KARŞILAŞTIRMALI REKLAM