Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


5. Ürünün Temsil Edici Nitelikleri

Son olarak, bir reklamda yer alan karşılaştırmanın o mal ya da hizmetin “temsil edici”…

Yönerge’de tipikliğin somut ürüne göre mi yoksa ürün grubuna göre mi tespit edileceğine ilişkin olarak Öğretide farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Özellikle karşılaştırmaya konu temsil edici özelliğin sadece reklama konu somut ürüne mi yoksa o ürünün ait olduğu türe mi ait olması gerektiği hususu tartışmalıdır(1100).…

4. Ürünün İspatlanabilir Nitelikleri
G. Genel Reklam Kısıtlaması ve Yasağının Bulunmaması