Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§6. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI

I. GENEL OLARAK

1.63

Haksız fiilden doğan borç ilişkisinin tarafları, “kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil ile başkasına zarar veren” ve “zarar gören”dir. Haksız fiilden zarar gören kişi gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir; aynı şekilde zarar veren de tüzel kişi olabilir.

III. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNİN KAPSAMINA İLİŞKİN YENİ KANUN HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜĞÜ
II. ZARAR GÖREN