Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§6. ÖLÜM HÂLİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ

BK m. 53- (IV. Özel durumlar 1. Ölüm ve bedensel zarar a. Ölüm) Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

1. Cenaze giderleri.

2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.

C. İKİ YILLIK SÜRE
I. GENEL OLARAK