Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


a. Amerikan Pazarlama Derneği

Amerika’da faaliyet gösteren ve temel amacı üyeleri arasında pazarlama faaliyetlerinin…

Derneğin tanımlaması kapsamında daha önce var olan “ücret karşılığı” tabiri tanımlamadan…

2. Milletlerarası Metinlerdeki Tanımlamalar
b. Milletlerarası Ticaret Odası