Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 430

A. Davacı ve Davalı Sıfatı

1. Haksız Rekabet Davalarında

Kural olarak haksız rekabet davasının davacısı, haksız rekabete uğrayan tacirlerdir.…

II. REKLAMLARIN ADLİ YOLDAN DENETİMİ
2. Fikri Mülkiyet Davalarında