Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

3.157

Taşınmaz malikinin sorumluluğu Medeni Kanun’da bir kusursuz sorumluluk hâli olarak düzenlenmiştir. MK m. 730 hükmünün kaynağını teşkil eden İsviçre Medeni Kanunu’nun 679. maddesinde 2009 yılında önemli değişiklikler yapılmıştır(298). İsv. MK m. 679 hükmü değiştirilmiş, 679a hükmü kanuna eklenmiş ve bu hükümler 2012 yılında yürürlüğe girmişlerdir. İsviçre Medeni Kanunu’nda yapılan bu değişiklikler İsviçre Federal Mahkemesi’nin özellikle inşaat faaliyetleri esnasında gerçekleşen kaçınılmaz taşkınlık ile ilgili içtihadının somutlaşmasıdır(299).Sayfa 3023.158

Taşınmaz malikinin sorumluluğu ağırlaştırılmış bir sebep sorumluluğudur, sorumluluğun doğması için taşınmaz malikinin kusuru aranmaz, taşınmaz malikinin kurtuluş kanıtı getirerek sorumluluktan kurtulması mümkün değildir(300). Kusursuz sorumluluk hâli olarak ele alınmasının nedeni taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını yasal kısıtlamalara aykırı kullanmasının yeterli olduğu, ayrıca bunu yaparken kusurlu olup olmadığının önemli olmamasıdır; taşınmaz maliki gerekli özeni gösterdiğini ispatlayarak sorumluluktan kurtulamaz(301). Taşınmaz malikinin sorumluluğu tehlike sorumluluğu olarak da görülemez zira bir taşınmaza sahip olmanın kendisi değil mülkiyetten doğan hakların sınırlarının aşılması bu sorumluğu doğurmaktadır(302). Gerçekten de MK m. 730 hükmünün taşınmaz maliki açısından böylesi bir ağırlaştırılmış sebep sorumluluğu getirmesinin nedeni mülkiyet hakkını kullanırken, bu hak üzerinde tasarruf ederken, bu haktan yararlanırken hakkın yasal mülkiyet sınırları ile bağlı kalmasını sağlamaktır. Malikin bunu ister kendi mülkiyet yetkilerini kullanırken bizzat, isterse de mülkiyeti sınırlayan başka bir hak tesis ederek başkası eliyle aşması arasında fark yoktur; malik iki durumda da sorumludur.

IV. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU
B. HÜKMÜN UYGULAMA ALANI VE KOMŞULUK HUKUKU İLE İLİŞKİSİ