Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

4.89

BK m. 54/I b. 2’de yer alan kazanç kaybı zarar görenin mevcut zararını, BK m. 54/I b.2’de yer alan çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ise müstakbel zararını karşılamaktadır(168). Hüküm tarihine kadar olan zararlar mevcut zarar olarak hesaplanabilecek iken, hüküm tarihinden sonra da haksız fiilin etkileri, örneğin bir uzuv kaybı sonucu ortaya çıkan iş göremezliğin etkisi devam edecektir. Kısaca iş gücü kaybı olarak da nitelendirilen bu tür kayıpların hesaplanması için özellikle aktüerya biliminin verilerine ve tablolarına ihtiyaç duyulmaktadır. BK m. 50/II’nin hâkime özellikle müstakbel zararların hesaplanması için verdiği takdir yetkisi ile hâkim dosyayı aktüer bilirkişilere göndermektedir; bununla birlikte hâkim aktüer bilirkişilerce yapılacak hesaplar ile bağlı değildir(169). Sayfa 4024.90

BK m. 50/II kapsamında bir müstakbel zarar kalemi olarak değerlendirilen çalışma gücünün kaybından doğan zararın uygulamada nasıl hesaplandığı aşağıda incelenecektir.

IV. ÇALIŞMA GÜCÜNÜN AZALMASINDAN YA DA YİTİRİLMESİNDEN DOĞAN KAYIPLAR (İŞ GÜCÜ KAYBI)
B. BK m. 50/II KAPSAMINDA HÂKİMİN ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBINDAN DOĞAN ZARARI BELİRLEMESİ