Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

3.68

BK m. 67 hükmü hayvan bulunduranların sorumluluğunu düzenlemiştir(113). Hayvan bulunduranların sorumluluğu kanunda her ne kadar kusursuz sorumluluk hâli olarak düzenlenmiş olsa da, söz konusu olan yine ispat yükünün ters çevrildiği bir özen sorumluluğudur. Hayvanın verdiği zarar kişiye veya eşyaya ilişkin olabilir(114). Kişiye gelen zararlar Sayfa 254 özellikle ev hayvanlarının saldırılarına maruz kalan kişiler örneğinde ortaya çıkmaktadır(115).

IV. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU
B. ŞARTLARI