Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

3.119

Gündelik yaşamda kişiler satın aldıkları ürünün yol açtığı malvarlığı ve kişivarlığı zararları nedeni ile satıcıya, onun ayıptan doğan sorum-Sayfa 284luluğu kapsamında, elbette başvurabilirler ancak böylesi aksiliklerden asıl sorumlu tutulabilecek olan arka plandaki imalatçıya giden yol daha çetrefillidir zira imalatçı sözleşme tarafı değildir(232). Alıcı, uğradığı zarar için imalatçıya ancak haksız fiil hükümleri kapsamında gidebilir. Bunun yaratacağı bazı olumsuzluklar vardır, bunların başında da alıcının, imalatçının kusurunu ispat etmesi gereği gelir. Bu tip olumsuzlukları aşmak için imalatçı ile zarar gören alıcı arasında sözleşme benzeri bir güven ilişkisinin, edim yükümünden bağımsız bir borç ilişkisinin varlığı kabul edilebilir(233). Bununla birlikte korumanın asıl yolunun haksız fiil hükümlerini geliştirmekten geçtiği belirtilmiştir(234).

III. İMALATÇININ SORUMLULUĞU
B. TÜRK HUKUKUNDA İMALATÇININ SORUMLULUĞUNUN GELİŞİMİ VE GÜNCEL DURUM