Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


a. Genel Olarak

“Aynı ihtiyacı karşılama” veya “aynı amaca yönelik olma” kavramları çoğu zaman örtüşse…

2. Alternatif Olabilme
i. Aynı İhtiyacı Karşılama