Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


a. Markanın Reklamda İzinsiz Kullanılması

Marka tabiri, 10.01.2017 yürürlük tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun…

2. Sınai Mülkiyet Hakları Yönünden
i. Aynen Kullanım