Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. Terminoloji

Türk pozitif hukukunda “karşılaştırmalı reklam” tabiri yürürlükteki kanunlar arasında sadece 6502 Sayılı TKHK’nın 61/5 ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 7/3-f maddelerinde ifade olunmuştur. Söz konusu kavrama ayrıca, 6502 Sayılı Kanun kapsamında çıkartılan Ticari Reklam Yönetmeliği’nin 4/1-ğ, 8 ve 9.maddelerinde rastlanmaktadır. Tarım Bakanlığı’nca çıkartılan mülga “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15/1 (p) maddesinde ise “mukayeseli reklam”…

II. KARŞILAŞTIRMALI REKLAM
B. Karşılaştırmalı Reklamın Tanımı