Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 447

a. Tespit, Men ve Ref Talepleri

6102 sayılı TTK’nın 54.maddesi, haksız kurallarının temel amaç ve ilkelerini, 55.maddesi…

1. Haksız Rekabet Davalarında
i. Tecavüzün Tespiti Talebi