Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


a. Yönergede Yanıltıcı Reklam ve Karşılaştırmalı Reklam Tanımı

Yönerge’nin 2/1-c maddesinde yanıltıcı reklam “Her türlü sunum şekli de dahil,…

3. 2006/114 Sayılı Yönergenin Amaç ve Kapsamı
b. Yönergenin Temel Amaçları