Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


aa. Hem Kabul Edilebilirlik Hem Yasaklar Listesi Olduğu Görüşü

Öğretide hâkim olan ağırlıklı düşünceye göre, 97/55 sayılı Yönergenin 3a (1) maddesinde…

i. Öğretideki Yaklaşımlar
bb. Sadece Kabul Edilebilirlik Listesi Olduğu Görüşü