Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 231

aa. Milli Hislerin İstismarına Yönelik Reklamlar

En çok karşılaşılan tüketicilerin hislerinin istismarına yönelik reklam şekillerdi,…

vi. Hislere Hitap Eden Değerler Üzerinden Yanıltıcılık
bb. Temiz Çevre Hissinin İstismarına Yönelik Reklamlar