Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa V

AZ İŞLENMİŞ TOPRAKLARDA YOLAÇAN BİR ESER (SUNUŞ)

Prof. Dr. Ünal Tekinalp

I

Dr. Adem Aslan’ın “Türk Reklam Hukuku” adlı çalışmasını başlıktaki ad ile tanıtırken esasında bu bilimsel ürünün sadece bir özelliğine işaret etmiş oluyorum. Oysa anılan kitap, el değmemiş bir konuyu hukukumuza…

BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ