Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


b. 6769 Sayılı SMK Yönünden

Keza, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 7/3 (f) maddesinde de, markaya konu işaretin…

a. 6102 Sayılı TTK Yönünden
c. 6502 Sayılı TKHK Yönünden