Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 130

B. Avrupa Birliği’nin Temel Amaçları ve Reklam

1. Rekabetin Korunması Politikası

AB Topluluğunun en temel amacı serbest rekabet düzenine dayalı, AB sınırları içerisinde…

A. Genel Olarak Avrupa Birliği
2. Malların Serbest Dolaşımı Politikası