Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 12

b. Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun

Ulusal hukukumuzda “reklam” kavramı ilk kez, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline…

a. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
c. Radyo ve TV Mevzuatı