Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. BK M. 56 VE BK M. 58

1. Genel Olarak

6.37

Türk hukukunda manevi tazminat BK m. 56 ve BK m. 58 hükümlerinde düzenlenmiştir. BK m. 58, manevi zararın tazmini düzenleyen genel hüküm niteliğindedir, BK m. 56 ise beden bütünlüğünün ihlâli hâlinde manevi tazminatı düzenlemektedir. Bu nedenle BK m. 58 ile m. 56 arasında genel hüküm, özel hüküm ilişkisi vardır(74). BK m. 58, tüm kişilik hakkı ihlâlleri bakımından manevi zararın tazminine ilişkin genel hüküm iken, BK m. 56 sadece bedensel zarar ve ölüm hâlinde manevi zararın tazminini düzenler. Aynı hukuka aykırı eylem sonucu beden bütünlüğünün ihlâli yanında diğer bazı kişilik değerleri de ihlâl edilmiş olabilir. Bu durumda hem BK m. 56 hem de BK m. 58 uygulama alanı bulacaktır. Mağdurun birden çok kişilik değerinin ihlâl edilmesi nedeni ile daha fazla manevi tazminata hükmedileceği de savunulmuştur(75).

A. KİŞİ VE KİŞİLİK HAKKI
2. Beden Bütünlüğünün İhlâli: BK m. 56