Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. BK M. 56 VE BK M. 58

1. Genel Olarak

6.37

Türk hukukunda manevi tazminat BK m. 56 ve BK m. 58 hükümlerinde düzenlenmiştir.…

A. KİŞİ VE KİŞİLİK HAKKI
2. Beden Bütünlüğünün İhlâli: BK m. 56