Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


b. Doğruluk ve Tarafsızlık

Reklama konu ürünün hangi özelliğine ilişkin olursa olsun, kural olarak hedef kitleye…

a. Doğru ve Dürüst Olma
c. Doğruluk ve Dürüstlük ile Yanıltıcılık Arasındaki İlişki