Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. Görevli ve Yetkili Mahkeme

1. Haksız Rekabet Davalarında

a. Görevli Mahkeme

Haksız rekabet iddiasıyla açılan davalar, TTK’nın 4/1-a maddesi uyarınca mutlak ticari…

3. Tüketici Davalarında
b. Yetkili Mahkeme