Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


b. Haksız Ticari Uygulamalar

6502 sayılı TKHK’nın 62.maddesi uyarınca, tacirlerden tüketicilere yönelik her türlü…

a. Genel Reklam İlkelerine Aykırılık
III. KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLARA İLİŞKİN HUKUKİ GEÇERLİLİK ŞARTLARI