Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 95

B. HUKUKA AYKIRILIK TEORİLERİ

2.88

BK m. 49 hükmünde açıkça sorumluluğun kurulması için “hukuka aykırı bir fiil” arandığından, Türk hukukunda da hukuka aykırılık ayrı ve bağımsız bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte hukuka aykırılıktan ne anlaşılması gerektiği, bir fiilin ne zaman hukuka aykırı sayılacağının tespiti her zaman kolay değildir; hukuka aykırılığın tespiti konusunda çeşitli teoriler ileri sürülmüştür(183). Başlıca teoriler, sübjektif hukuka aykırılık, objektif hukuka aykırılık ve üçüncü hukuka aykırılık teorileridir(184). Türk-İsviçre hukukunda baskın görüş objektif hukuka aykırılık görüşünü benimsemektedir(185). Sübjektif hukuka aykırılık görüşü bugün artık savunulmamaktadır(186).

A. GENEL OLARAK
IV. NORMUN KORUMA AMACI (HUKUKA AYKIRILIK BAĞI)