Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 95

B. HUKUKA AYKIRILIK TEORİLERİ

2.88

BK m. 49 hükmünde açıkça sorumluluğun kurulması için “hukuka aykırı bir fiil” arandığından,…

A. GENEL OLARAK
IV. NORMUN KORUMA AMACI (HUKUKA AYKIRILIK BAĞI)