Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. Karşılaştırmalı Reklamın Tanımı

Karşılaştırmalı reklama ilişkin tanımlamanın uygulamada büyük anlamı bulunmaktadır.…

A. Terminoloji
1. Mehaz Kanunlardaki Tanımlama