Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


b. Kurul’un Tarafsızlığı / Bağımsızlığı

2006/114 sayılı Yanıltıcı ve Karşılaştırmalı Reklamlara İlişkin AB Yönergesinin 5/2.maddesinde,…

a. Kurul’un Teşekkülü
c. Kurul’un Temel Görevi