Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 572

B. MANEVİ ZARARA UĞRAYAN KİŞİ VE TALEP HAKKI SAHİBİ

6.55

Manevi tazminat talebi kişilik hakkı ihlâl edilen kişi tarafından ileri sürülebilir.…

A. MANEVİ ZARARIN TANIMI
C. MANEVİ ZARAR KALEMİ OLUP OLMADIĞI TARTIŞMALI ZARAR KALEMLERİ