Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


b. Markanın Karşılaştırmalı Reklamda Kullanımı

Kanun koyucu, karşılaştırmalı reklam niteliğinde olmayan reklamlarda başkalarına…

ii. Karıştırılma İhtimaline Yol Açacak Kullanımı
c. Yanıltıcı İbarelerin Marka Olarak Tescili