Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


b. Rakip ile Dolaylı İlişkilendirme

Bir reklamda, rakibin kendisine veya ürünlerine belirgin olmayan ancak belirlenebilir…

a. Rakip ile Doğrudan İlişkilendirme
3. Rakip Adı Anılmaksızın Genel Karşılaştırma İçeren Reklamlar