Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. Rakiple İlişkilendirme

1. Yasal Alt Yapı

a. 6102 Sayılı TTK Yönünden

6102 sayılı TTK’nın 55/1 (a) maddesinde yer alan;…

“(5) Kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya…

A. Karşılaştırmalı Reklama İlişkin Genel Düzenlemeler
b. 6769 Sayılı SMK Yönünden