Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 492

B. Reklam Kurulu Tarafından Yapılan Denetimler

Reklam Kurulu, karşılaştırmalı reklamları 6502 sayılı TKHK’nın 63/8.maddesi uyarınca…

A. Genel Olarak
1. Reklam Kurulu