Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. ŞANS KAYBI ZARARLARI

Özel Kaynakça…

Abik, Yıldız: “Doktorun Sorumluluğunda Şans Kaybı: İyileşme Şansının Kaybı”, AÜHFD…

A. GENEL OLARAK
C. BİR MADDİ ZARAR KALEMİ OLARAK YAŞAM