Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 458

b. Sınai Mülkiyet Hakkına Tecavüz Halinde Talepler

Başkalarına ait markaların izinsiz kullanıldığı reklamlar yönünden TTK’daki haksız…

a. Telif Haklarına Tecavüz Halinde Talepler
c. Yanıltıcı Markanın Hükümsüzlüğü Talebi