Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. SİVİL HAVA ARACINI İŞLETENİN SORUMLULUĞU

Özel Kaynakça

Bozkurt Bozabalı, Banu: “Havayoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmelerinde Taşıyanın Ölüm ve Cismani Zarardan Doğan Hukuki Sorumluluğu”, Ankara, 2013; İşgüzar, Hasan: “Türk Sorumluluk Hukukuna Göre Sivil Hava Aracı İşletenin Akit Dışı Sorumluluğu”, Ankara, 2003; Kırman, Ahmet: “Havayolu ile Yapılan Uluslararası Yolcu Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu”, Ankara 1990; Ülgen, Hüseyin: “Hava Taşıma Sözleşmesi”, İstanbul, 1987.

3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
C. ÇEVREYİ KİRLETENLERİN VE ÇEVREYE ZARAR VERENLERİN SEBEP OLDUKLARI KİRLENME VE BOZULMADAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK