Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


b. Somut Rekabet İlişkisi

Hukuka uygun bir karşılaştırmalı reklamın varlığından söz edebilmek için, reklam…

a. Rakip Kavramı
c. Kendi Ürünlerinin Rakip Ürünlere Alternatif Olarak Gösterilmesi