Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. SÜBJEKTİF VE OBJEKTİF KUSUR GÖRÜŞÜ

2.23

Kusurun tespitinde gereken özen ölçüsünün belirlenmesi ile ilgili olan objektif ve…

A. GENEL OLARAK
C. KUSURUN TÜRLERİ