Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. SÜBJEKTİF VE OBJEKTİF KUSUR GÖRÜŞÜ

2.23

Kusurun tespitinde gereken özen ölçüsünün belirlenmesi ile ilgili olan objektif ve sübjektif kusur tartışmasının pratik sonuç farkı kusurun çeşitlerinden ihmal açısından ortaya çıkar. Kasti davranış bilerek ve isteyerek gerçekleşir bu nedenle de gerek sübjektif gerekse de objektif kusur görüşü açısından kusurlu davranış değerlendirmesi değişmez, bilerek ve isteyerek hareket eden kişi her durumda kusurludur. Oysa ihmali davranışta, kişi davranışının sonuçlarını bilmez veya istemez, onu kusurlu kılan bu davranışın sonuçlarından kaçınmak için makul olarak ondan beklenen özeni göstermemesidir(38). İşte bu beklenen makul özenin belirlenmesinde sübjektif ölçütlerin mi objektif ölçütlerin mi dikkate alınacağı tartışmalıdır. Bu nedenle aşağıdaki tartışma esasen kusurun türlerinden “ihmal” açısından önem arz eder.

A. GENEL OLARAK
C. KUSURUN TÜRLERİ