Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. Ticari Reklamın Unsurları

Yukarıda ifade olunan tanımlardan hareketle reklamın unsurlarını aşağıdaki şekilde…

3. Öğretideki Tanımlar
1. Reklam İradesi