Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 100

b. TTK’daki Düzenlemeler

i. Haksız Rekabete İlişkin Genel Düzenleme

1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 54.maddesinde…

a. BK’daki Düzenleme
ii. Haksız Rekabete İlişkin Özel Düzenlemeler