Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. TÜRK HUKUKUNDA İMALATÇININ SORUMLULUĞUNUN GELİŞİMİ VE GÜNCEL DURUM

3.122

Türk hukukunda güncel durum ne yazık ki imalatçının sorumluluğuna ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmamasıdır(244). 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da imalatçının sorumluluğuna ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Aslında imalatçının sorumluluğu sadece tüketiciye özel bir koruma olmadığı için bu yerindedir. Bununla birlikte imalatçının sorumluluğuna ilişkin Borçlar Kanunu’nda da herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

A. GENEL OLARAK
C. ŞARTLARI