Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 498

B. YAPISAL YATKINLIK

Özel Kaynakça

Brulhart, Vincent: “L’influence de la prédisposition constitutionnelle sur l’obligation de réparation responsable”, La fixation de l’indemnité: colloque du droit de la responsabilité civile 2003, Université de Fribourg (Ed. Franz Werro), Bern, 2004, s.89 vd.; Hocquet-Berg, Sophie: “Les prédispositions de la victime”, in Etudes offertes à Hubert Groutel, Responsabilité civile et assurances [kıs. Prédispositions], Paris, 2006, s. 169 vd.; Günday, Harun Mirsad: Psikiyatristin Hukuki Sorumluluğu, Ankara, 2015; Kaplan, Mikail Bora/ Türel, Ege: “Yapısal Yatkınlıkta Nedenselliğin Kurulması ve Riskin Paylaşılması”, Sorumluluk Hukuku Seminerler 2016, (Ed. Baysal), İstanbul, 2016, s. 199 vd.; Nayral de Puybusque/Melennec: “Suicide, Traumatisme et Prédispositions”, Gaz.Pal. 1975/2, s. 722 vd.; Pradel, Xavier: Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité, Paris, 2004.

A. GENEL OLARAK
C. SPOR KARŞILAŞMALARI