Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


b. Yetkili Mahkeme

SMK’nın 156/3.maddesinde, sınai mülkiyet hakkı sahibi, üçüncü kişiler aleyhine kendi…

a. Görevli Mahkeme
3. Tüketici Davalarında