Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 446

b. Yetkili Mahkeme

Tüketiciler, HMK’nın genel yetki kurallarından bağışık olarak, 6502 sayılı TKHK’nın…

a. Görevli Mahkeme
C. İleri Sürülebilecek Talepler