Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


b. Yetkili Mahkeme

TTK’da haksız rekabet davaları için özel bir yetki kuralı öngörülmemiştir. Haksız…

a. Görevli Mahkeme
2. Fikri Mülkiyet Hukukunda