Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


b. Yönergenin Temel Amaçları

Diğer normlarda olduğu gibi bu yönerge de yönetimde olan gücün isteklerini yansıtmaktadır.…

a. Yönergede Yanıltıcı Reklam ve Karşılaştırmalı Reklam Tanımı
i. Uyumlaştırma Amacı