Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 330

bb. Objektif Doğruluk

Tanınmışlıktan haklı istifadenin varlığı için reklama konu ürünler arasındaki karşılaştırmanın,…

aa. Gereklilik
cc. Orantılılık